Workum

Augustus 2016

Workum is een gezellig stadje in Zuidwest Friesland. Met knooppunt 17 aan het marktplein is het een ideale startplaats voor fietstochten van verschillende afstanden en naar alle windstreken. Wij fietsten er drie dagen en dus drie lussen: eerst naar Ijlst, via Heeg en terug via Oudega, dan naar Makkum, en tenslotte naar de kust van het Ijsselmeer via Stavoren en Hindeloopen. Foto’s van deze fietstochten volgen nog. Hieronder enkele foto’s van Workum zelf en van de Tillefonne, een kerkenpad dat de dijk van de voormalige Zuiderzee verbindt met de stad Workum. ‘Tillefonne’ is een Fries woord dat bruggetjes door weilanden betekent. (tille= klein bruggetje en fonne= perceel land waar kalveren grazen). Het is een mooie wandeling, waarbij je je alleen op de wereld waant te midden van een open vlakte. Heerlijk! 
En hoewel overdag de zon niet altijd even uitbundig scheen, ging ze steevast iedere avond zacht en rood onder over land en water.