De natuur kent het grote
geheim en glimlacht.

Victor Hugo

Wijmeers in de herfst

Tussen Uitbergen en Schellebelle.

6 november 2020

Een knooppuntenwandeling in een overstromingsgebied langs de Schelde, dat deel uitmaakt van het Sigmaplan. We starten in Uitbergen aan knooppunt 87 en volgen deze knooppunten:
94-93-96-4-2-22-23-97-95-98-92-99-89-87. We wandelen ongeveer 8 km.