Oneindig is de stilte


Oneindig is de stilte
het oude landschap dat vervaagt
gebaren die vertragen de zon die zachter straalt

Er wordt iets nieuws geboren
er glimlacht iets vertrouwds
er stromen oude tranen
vruchtbaar naar het dal.

En achter mistige heuvels
droomt in witte wolken
warm licht op een onbekend heelal.

Traag komt de nieuwe weg tevoorschijn
je reikt naar iets dat komen gaat
naar licht dat voor jou schijnt.

Oneindig is de stilte
waarin jouw mensenleven
straks verdwijnt.


Dankbaar


Stil
kijk ik om mij heen
en zie alles zijn
net als ik:

dankbaar,
zo stil
geruisloos dankbaar…

​.
Een mens


een mens
wat is een mens maar
eerst ziet hij niet
eerst leeft hij niet
dan, tot leven gewekt
door wat hij toeval noemt
opent hij zijn ogen
en wat hij ziet
is
machteloos ontwaken
badend in een weten
dat voor later is


Wachten


Geboren worden op aarde
is de tijd erven en noodgedwongen
meedrijven op haar uren, dagen en jaren.

Geboren zijn is leven, nemen en geven,
stilstaan en wachten of doorgaan,
maar altijd, traag of snel,
altijd onderhevig aan dezelfde tijd.

Jij wacht niet meer,
niet meer op mij,
zoals ik wacht op jou.
Ik zie je voor mij,
je armen, je handen,
je gezicht, je mond.

Je lacht…
Terneuzen

Waar waren we gebleven?


De dag begon zonder meer
er was geen verhaal
geen taal om zacht in te ontwaken
geen handen, geen lippen
niets om aan te raken

De zon scheen
over de middaguren
kinderen lachten buiten
speelden hun dromen tot leven

wij zwegen
waar
waren we gebleven?


Besef


En dan is er
dat grote besef
dat alles is
zoals het altijd was
dat alles is
zoals het altijd zal zijn
en dat dat voldoende is.


beertje


Wat was er


Wat was er voor er een begin was?
Verhalen, duizenden verhalen
en een stil verlangen.

Er kwam een ontwaken,
 een ochtendlied,
een middagzon,
een schaterlach.

Er was een oud geheim
en iets doorlatend.
Er sijpelde iets binnen,
er kon iets beginnen.

En het werd.

Wat zal er na het einde zijn?
Verhalen, duizenden verhalen
en een stil verlangen.

Naar een plek  om te verdwalen,
naar een tijd  om te verliezen,
naar een blad om om te slaan.

Dan wordt het.

Tijd om op te staan.