Zon en wolken

Hoe mooi deze wisselvallige zondag! Troost voor moeilijke dagen…#Dankbaar